注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

603的卡拉梦

态度决定成绩。细节决定成败。

 
 
 

日志

 
 

期末 看拼音写词语  

2013-01-10 16:44:22|  分类: 作业新天地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
期末 看拼音写词语 - 宁波市华泰小学203班 - 203的卡拉梦
 
期末 看拼音写词语 - 宁波市华泰小学203班 - 203的卡拉梦
 
 
 
期末 看拼音写词语 - 宁波市华泰小学203班 - 203的卡拉梦
 
 
 
  

  第三单元 看拼音写词语     姓名(        )

   yǔ  qì      shān chuān      tái  dēng       tái  fēng     huáng  hé      zhěng  qí

 

 

  mín  zú      rén  mín        jiā  zú        xī  yáng      shén zhōu       yì  wàn

 

 


  jié  bái        jié  jìng       zǔ  guó        zǔ  xiān       qí  zhì       huān qìng

      

 

  gē   qǔ        yuè  qǔ        qìng zhù        guó  qìng       chéng shì        cháng chéng

 

 


  shì  qū        shì chǎng       shì  mín        lù  páng        páng biān        yīn  tiān

 

 

 

yīn  yǔ        zhōng yāng        yōu  měi        yōu diǎn       tú    huà       shū  běn

 

 

 

huā  tán         tiān  tán         guó  jiā       zhōng  guó        jīng  xǐ         lèi  shuǐ

  

 

 

yǎn   lěi         yōng  yǒu        mǎ  pǐ           bù  pǐ        shēn  biān        shēn qǐng

 

 

  fēi   yáng       biǎo  yáng       hù  xiāng       xiāng tóng        hù  ài          hǎi  yáng

 

 

 


   dǎ  qiú        jié  shù        jiē  jiàn        gù xiāng      jiǎng huà          jiǎng  tái

 

 

 jīng dòng       wèn  hòu       shí hòu        shǒu  zhǐ       zhǐ diǎn        lì  jiāo  qiáo

 

 

 


  jīng  qí         gù  shì         gù  yì         zhēng qǔ       yōu měi       chuān liú   bù  xī

·

 


期末 看拼音写词语 - 宁波市华泰小学203班 - 203的卡拉梦
 
  评论这张
 
阅读(59)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018